Služby

Od roku 1992 poskytujeme služby v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy rôznych druhov tovaru. Tiež sa zaoberáme dopravou nebezpečného tovaru ADR. Zameriavame sa hlavne na celovozidlové prepravy návesovými súpravami s hmotnosťou tovaru do 24,5t a objemom do 100 m³.

Navrhneme a zabezpečíme pre Vás najefektívnejší logistický tok tovaru, vývoz, dovoz alebo zásobovanie. Dopravu vykonávame vlastnými vozidlami, bezpečnosť zvyšujú skúsení vyškolení pracovníci. Vozidlá sú vybavené GPS monitoringom, vďaka čomu máte 24 hod. prehľad o tom, kde sa Váš tovar nachádza. Parkovanie môžeme na želanie zabezpečiť na kamerami strážených parkoviskách. Návesy spĺňajú najprísnejšie nemecké bezpečnostné normy XL. Pravidelne investujeme do modernej a spoľahlivej dopravnej techniky, aby nami zabezpečovaná preprava bola spoľahlivá a efektívna.

picture2

Naše silné stránky

 • Spoľahlivosť
 • Flexibilita
 • Efektivita
 • Bezpečnosť
 • Rýchlosť
 • Vysoká úroveň zákazníckeho servisu a firemnej kultúry

K Vašej spokojnosti prepravíme

 • Rôzny náklad až do 24,5t a 100 m³
 • Bezpečne aj nebezpečný tovar ADR v medzinárodnej aj vnútroštátnej doprave

Ponúkame

 • Služby skúsených, spoľahlivých a dobre vyškolených pracovníkov
 • Spoľahlivý, moderný a ekologický autopark
 • Bezpečnosť dodávok (GPS, návesy s XL certifikátom, možnosť parkovania na strážených parkoviskách)

História

picture1
V 80-tych rokoch 20.storočia pracoval Štefan Hochel ako profesionálny vodič. Vždy chcel viesť svoj vlastný podnik a tak krátko po páde komunizmu, v roku 1992, založil so svojou manželkou rodinnú dopravnú spoločnosť s názvom Štefan Hochel – Autodoprava Hochel. Postupne sa firma rozširovala, pribúdali zákazníci aj vozidlá, do firmy prišli aj dvaja synovia a tak sa podnik pretransformoval v roku 2001 na spoločnosť s ručením obmedzeným HOCHEL s.r.o.